Vedení sněmu (2x)

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Náčelník

2x připravuje program a vede celotáborový či celokmenový sněm.