Vedení rádce

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Náčelník

Alespoň po 1 rok vede rádce na jeho rádcovské cestě, předává mu své znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti, psychosociálního vývoje dětí a předává mu získané zkušenosti s vedením kolektivu dětí a organizováním programu, poskytuje mu metodickou pomoc, zpětnou vazbu a morální oporu při jeho vedení družiny.