Vedení přípravy dřeva

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Rádce

Alespoň 1x sám vede táborníky či zálesáky při dobývání (souše, klestí) a zpracování (řezání, sekání) dřeva pro potřeby kuchyně či při přípravě táboráku. Dbá přitom všech zásad bezpečnosti a zacházení s příslušnými nástroji.