Vedení nástěnky

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Rádce

Po celý alespoň 10denní stálý tábor táborníků či zálesáků pečuje o táborovou nástěnku, aktuálně mění její obsah, shromažďuje a zpracovává informace, vytváří tabulky , píše texty a celkově pečuje o její grafickou i obsahovou úroveň. Pro maximální poutavost využívá svůj um a vtip.