Vedení družiny 1 rok

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Rádce

Alespoň 1 rok spolehlivě plní úlohu družinového rádce (nejvýše se dvěma stejně zdatnými kamarády): chystá si program na družinové schůzky a vede je, snaží se být vzorem svým svěřencům, pečovat o jejich rozvoj a vytvářet atmosféru družinové sounáležitosti a hrdosti.