Vaření 1 den

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Zálesák

V rámci putovního tábora zajišťuje a připravuje nejvýše s 1 kamarádem stravu pro ostatní účastníky tábora (celkem nejméně 6 osob), včetně naplánování jídelníčku, obstarání nákupu, vaření a mytí společného nádobí. Prokáže, že zná a uměl by připravit 5 jednoduchých hlavních jídel v podmínkách putovního tábora.