Symboly a rituály

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Táborník

Zná základní symboly a poslání našeho sdružení, zná a dodržuje naše zvyklosti a rituály (znak ČSOP, Dětí lesa + význam 5x, Velkou cestu, Strom, pravidla sněmu a táborového ohně, Pozdrav, Bojový pokřik, Spravedlivý los a další nepsaná pravidla)