Stan a bivak (6 stanů, 3 bivaky, 1 mráček)

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Zálesák

Během společných putování (mimo hlavní putovní tábor) přespí pohodlně alespoň 6x pod stanem, který sám (nejvýše s pomocí 1 kamaráda) umístil, postavil a sbalil. Alespoň 1x stavěl či balil za nepříznivého počasí (déšť, silný vítr, sníh). 3x přespal bez stanu (pod převisem či volně v přírodě).