Samostatná cesta

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Rádce

Na žádost či se souhlasem náčelníka podnikne samostatně celodenní putování (pěšky nebo na kole) s určeným cílem.
TENTO ÚKOL LZE PLNIT I NA TÁBOŘE.