Řízení sněmu (1x)

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Rádce

Alespoň 1x řídí (jasně, věcně a stručně) společný sněm všech Dětí lesa (aspoň 1x) nebo Radu starších.