Průzkum a mapování

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Rádce

(Tento úkol nelze splnit s předchozím!)
Podnikne samostatnou cestu do určeného prostoru, kde provede průzkum určeného jevu (pokud možno tajně-nepozorovaně) a podrobné zmapování daného jevu či území. (Lze splnit ve dvou samostatných výpravách).