Připravenost – bloudění, jízdní řád, telefon

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Táborník

Táborník prokáže, že je připraven a umí zvládat i neplánované situace, zejména jak se zachovat v případě odloučení od skupiny a bloudění, jak zjistit železniční a autobusové spojení (hledání v jízdních řádech) a vyhledat či zjistit telefonní číslo (telefonní seznam).