Počasí

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Rádce

Samostudiem či pod vedením zkušenějšího kamaráda porozumí zákonitostem vývoje počasí v našich zeměpisných šířkách (Rozumí a vysvětlí pojmy TV a TN, TF, SF a OF, zná jednotlivé typy mraků a typické znaky a rizika při příchodu jednotlivých typů front…) Pomocí soustavného pozorování a zaznamenávání počasí a sledování předpovědi alespoň 1 celý měsíc se snaží rozlišovat jednotlivé projevy počasí a předvídat jeho vývoj v nejbližších hodinách a dnech.