Plavání

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Zálesák

V rámci oddílu složí teoretickou i praktickou zkoušku z plavání (vč. plavání v šatech, podplavání překážky, vyzvednutí předmětu ze dna, záchrany tonoucího a 1. pomoci při utonutí (umělé dýchání, event. masáž srdce)