Orientace

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Táborník

Umí se pohybovat v terénu s pomocí jednoduchého plánku a mapy. S pomocí legendy umí využívat turistických mapových značek, chápe souvislost mapy se skutečností (orientace mapy, směry), zná a správně používá názvy hlavních a vedlejších světových stran. Dokáže velmi zhruba (řádově) odhadovat vzdálenost (cm, metry, desítky – m, 100m, km), umí určit sever a orientovat mapu s pomocí buzoly a zná způsoby přibližného určení světových stran bez buzoly. Zhotoví si jednoduchý ale srozumitelný plánek okolí tábora nebo svého bydliště (i v městském prostředí).