Oheň

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Táborník

Zná základní pravidla ohně, rozlišuje slavnostní (táborový) a užitkový oheň, ctí zásady táborového ohně a zná alespoň 3 základní typy užitkového ohně a umí je připravit. Zná alespoň 3 typy spolehlivých kotlíkových závěsů. Vyzkoušel minimálně jednou nejvýše ve dvojici samostatně vybrat a připravit místo a materiál pro založení ohně a na tomto ohni uvařil aspoň 1 litr vody (čaj, polévka), oheň správně zahasil a zahladil stopy. Pamatuje si telefonní číslo hasičů a ví jak je přivolat a co říci.