Důvěra

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Táborník

Prokazuje dostatek porozumění pro rovnoprávnost mezi účastníky tábora (členy oddílu) a ochotu spolupracovat a pomáhat (sloužit) zajištění společných potřeb.

Zkoušku důvěry plní povinně mladší, starší, táborníci a zálesáci. Sestává ze splnění všech následujících aktivit:
- Vodění slepce bezpečně, spolehlivě a správně, ani na chvíli neopustit.
- Bezmocnost: nechat se krmit a obsluhovat u oběda (úplně bez rukou).
- Péče o bezmocného: starat se o bezmocného u oběda (o jiného, než kdo pečoval o Tebe).
- „Pád z okna“ (provádíme společně na konci tábora)