Dílny (2x)

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Náčelník

Samostatná příprava (vč. materiální) a vedení aspoň 2 různých aktivit (odlišných od těch, které vedl na rádcovské cestě) pro nejméně 5 dětí na táboře. Tato aktivita je založena na vlastní samostatné činnosti dítěte a měla by mířit na zřejmý produkt (výrobek či dovednost – např. výrobky z keramické hlíny či jiného materiálu, výuka hraní na hudební nástroj, stopování zvěře apod.) Každá táborová dílna by měla probíhat aspoň ve dvou dvouhodinových blocích.