Chování v přírodě

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Táborník

Zná a dodržuje obecné zásady chování táborníka v přírodě, dokáže vysvětlit pojem chráněné území a přírodní rezervace a chápe omezení na tato území se vztahující a důvody, proč se tato území vyhlašují (nepřehánět, nepodávat školně, prakticky dodržovat)
(Pokud možno mířit i hloub – na pochopení souvislostí a sounáležitosti: všichni jsou živí – neubližuj zbytečně…)