Celotáborový program pro celý den (3x)

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Náčelník

Osobně připravuje a koordinuje program celého tábora (nejméně ze 2 oddílů či družin, z nichž ani jednu nemusí v tu dobu vést) včetně koordinace časů (jídlo, program, sněm, mytí, večerka atd.). Alespoň 1 den (či 3 půldne) musí přitom jít o společný program všech oddílů či družin (soutěže, olympiáda, spol. výprava apod.), a alespoň 1 den o společný program s libretem (dějem)