Bezpečnost, požár

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Zálesák

Prokáže, že perfektně zná základy bezpečnosti ohně a umí v praxi odhadnout nebezpečí při rozdělávání ohně v přírodě, ví jak postupovat v případě vzniku požáru a je dostatečně zodpovědný pro samostatné používání ohně. (Hašení ohně, zásady…)