Bezpečnost

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Náčelník

Absolvoval školení oddílových vedoucích organizované některou organizací pro volnočasovou práci s dětmi akreditované MŠMT a v praxi hodnotí míru rizika při jednotlivých činnostech s dětmi, dbá zásad duševní a fyzické hygieny dětí, upevňování kolektivu a předchází sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, drogy atd.)