3. odbornost

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Náčelník

Splní alespoň 3. odbornost (viz soupis odborností).