2. odbornost

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Rádce

Splní alespoň 2. odbornost (viz soupis odborností).