1. odbornost

Rubrika Děti lesa: 
Program
Úroveň velké cesty: 
Zálesák

Splní alespoň 1 odbornost (viz odbornosti).