Aktuality

Nejsme pralidi – kožešiny nechme zvířatům – aneb knihovna u mě zabodovala......

Nejsme pralidi – kožešiny nechme zvířatům – aneb knihovna u mě zabodovala......

Což o to, dávno vím, že ve zdejší knihovně dělají fajn akce – výstavy, konzerty, čtení atd....Ale že by se tam prezentovalo téma tak trochu rebelské, to, mám dojem, vidím poprvé...“Rebelským“ rozumějte občansko – společenské, tedy normální, respektive co by normální být mělo, ale zde je to stále spíš vnímáno jako rebelské...... Číst dál »

Záměr „Skládka TO Michalovice – Úprava tvaru tělesa skládky – navýšení skládky“ bude dále posuzován v režimu velké EIA!

Skládka TKO Michalovice, foto zdroj: www.compag.cz

Neoficiální informace, která zazněla z více zdrojů, je potvrzena. Bez „velké EIA“ není možné dále posuzovat a realizovat navyšování kapacity skládky v Michalovicích. Ze závěru zjišťovacího řízení a oznámení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) stojí hned několik stanovisek za povšimnutí. Budeme citovat jen část připomínek Lukáše Mohelského z Mladé Boleslavi. Číst dál »

Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti již zítra

Automatizovaný imisní monitoring v MB čeká v úterý 31.3. výměna za nový

V úterý 31.3. proběhne dlouho plánovaná výměna automatizované monitorovací stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) sledující kvalitu ovzduší v našem městě. Během jediného dne bude během dopoledne za nový vyměněn celý kontejner v areálu městského stadionu na Severním sídlišti.  Zároveň s kontejnerem, jehož dodavatelem je firma Envitech Bohemia s.r.o., proběhne i obměna přístrojového vybavení stanice, které je na hranici své životnosti. Číst dál »

Zeměfest 2015 bude 25. dubna na Štěpánce

Datum akce: 25. duben 2015
letáček akce

Zážitkové odpoledne pro rodiny i jednotlivce každého věku
Sobota 25. dubna 2015 v parku na Štěpánce od 14 do 18 hodin

Hlavní téma: "Co je důležité, je očím neviditelné - odhalte skryté souvislosti svého života!"

UVIDÍTE A USLYŠÍTE…
…kapely Dakarai (africké bubny), Smelly Bears, Saša Niklíčková / výstavy Miss kompost a Včely zblízka / Nejmenší ZOO / Co se stalo jabloni? – příběh pro děti / Vivat kompostela – veselé představení pro děti i dospělé / Hřbitov odpadků / … Číst dál »

Lípám In Memoriam.......

Před....

Tak, jak řekl jeden kolega, v Kosmonosích "už je vymalováno".... Tím chtěl říci, že záměr radnice vykácet přes dvacet stoletých lip byl naplněn. Co dodat? Po formální stránce nejspíše nic - úřad měl projekt, na něj peníze, potřebné "berany" od všech účastných institucí. Odpor části veřejnosti byl chabý a hlavně pozdní - o záměru radnice veřejnost, pokud vím, předem nic nevěděla, a po pravdě řečeno, i kdyby věděla, většinu by to v honu za vlastními starostmi stejně nezajímalo. Číst dál »

První týden nadlimitních koncentrací PM10 v Mladé Boleslavi je letos za námi

Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 21.3.2015, zdroj: ČHMÚ

O víkendu za to ve městě a v okolí Mladé Boleslavi provozovatelé lokálních topenišť na tuhá paliva opět „vzali“. SmogAlarm nám v pátek 20. 3. i v sobotu 21. 3. slušně „červenil“.  Přes rekordně teplou zimu tak máme po pětidenní souvislé nadlimitní epizodě 17. 2. - 21. 2. čerstvými dvěma nadlimity vyčerpán první týden, z povolených 35 překročení denního imisního limitu 50 µg/m-3. Číst dál »

Nový Zpravodaj nevládních ekologických organizací

Logo Zelený kruh o. s.

Minulý týden vyšel první letošní Zpravodaj ekologických nevládních organizací, který vydává pražský Zelený kruh.  Čeká Vás opět rozhovor se zajímavou osobností , sekce „Co se děje“ odkazující na vybrané aktuální texty členů asociace, komentáře k nově vznikající legislativě, pozvánky za důležité akce i jiné užitečné informace. Sekce „Zahraničí“ upozorňuje např., že v SRN se nejvíce elektrické energie vyrobilo z obnovitelných zdrojů a v Paříži mají být zanedlouho zakázána auta nejvíce znečišťující ovzduší. Číst dál »

Plán akcí Ekocentra Klenice pro 1. pololetí 2015

Ekocentrum Klenice

Ekocentrum Klenice pro první pololetí připravilo velmi zajímavý a kvalitní program. Těšit se tak můžeme na tradiční „Vítání ptačího zpěvu“ v přírodním parku Chlum 18. 4., 16. 5. na Slavnostní otevření „Zelené stezky Mladou Boleslaví a Kosmonosy“, 21. 6. na „Za motýly na Radouč“ a řadu dalších akcí. Bližší informace najdete v příloze nebo na webu  www.csopklenice.cz .

DH, 5. 3. 2015

Letová měření vzducholodí nad Mladou Boleslaví- 1. část

Měřící aparatury vzducholodi ÚŽP PřF UK nad Mladou Boleslaví

Ve středu 11. 2. se obyvatelé a návštěvníci Mladé Boleslavi mohli setkat s dlouho v BOLESLAVANu i na mb-net.cz avizovanou vzducholodí, tedy průletovými měřeními, které mají za cíl doplnit data o znečištění ovzduší získaná v MB v rámci výzkumného projektu CENATOX v únoru 2013. Ukažme si podrobněji, co se objevovalo nad městem a co nového se tak bylo možné dozvědět. Číst dál »

Vzpomínky na léto - Prkotiny 9, aneb U hradu se skrývá obr!

.

"Kde ještě najít nějaké zdejší věkovité krasavce?", ptal jsem se sám sebe, když jsem fotil návrhy stromů pro jakési poutní arboretum - stezku stromů, kterou z Boleslavských a Kosmonoských velikánů vytváří místní ČSOP Klenice... Vzpomněl jsem si na javory v nádvoří hradu. Nafotil jsem, jdu zpátky ke kolu na náměstí v naději, že ho za těch pět minut nějaký bodrý bratr - Čech nestačil ukrást, když tu jaksi periferním viděním zachytím za domy a vysokými zavřenými vraty mohutnou korunu lípy.... Stačí záblesk, a cítím tu solitérnost, tu moudrost věků... Jdu k vratům a škvírou zírám... Číst dál »

Syndikovat obsah