Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti již zítra

Automatizovaný imisní monitoring v MB čeká v úterý 31.3. výměna za nový

V úterý 31.3. proběhne dlouho plánovaná výměna automatizované monitorovací stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) sledující kvalitu ovzduší v našem městě. Během jediného dne bude během dopoledne za nový vyměněn celý kontejner v areálu městského stadionu na Severním sídlišti.  Zároveň s kontejnerem, jehož dodavatelem je firma Envitech Bohemia s.r.o., proběhne i obměna přístrojového vybavení stanice, které je na hranici své životnosti. Tentýž dodavatel tak dodá nový „beta- prachoměr“, tedy analyzátor koncentrací PM10 v ovzduší. Monitoring jemnějších částic PM2,5, ročně finančně podpořený 50 tisíci korunami krajským úřadem, bude zajištěn stávajícím přístrojem ČHMÚ. Nové analyzátory plynů (přízemního ozonu a oxidu dusičitého) dodá a zapojí během čtvrtka 1. 4. společnost EAS Envimet ČR, s.r.o.  . Meteorologická měření budou zajišťovat stejné přístroje jako nyní, pouze budou přemontovány na novou stanici.

Z důvodu výměn dojde ke krátkodobým výpadkům dat prezentovaných na webových stránkách ČHMÚ pod kódovým označením SMBOA. A to minimálně v rozmezí úterý až čtvrtek tohoto týdne.

Nová mladoboleslavská stanice je součástí rozsáhlého a nákladného celostátního projektu tzv. Inovace státní imisní sítě financované z rozpočtu MŽP. Samotný klimatizovaný kontejner přijde na zhruba půl milionu Kč. Cena přístrojového vybavení se pohybuje mezi deseti až statisíci korunami podle typu zařízení. Více o vybavení stanice včetně kontaktů na hradeckou pobočku ČHMÚ, která mladoboleslavský imisní monitoring spravuje, najdete zde.  O projektu Vás budeme dále informovat.

David Hradiský, 30. 3. 2015