První týden nadlimitních koncentrací PM10 v Mladé Boleslavi je letos za námi

Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 21.3.2015, zdroj: ČHMÚ

O víkendu za to ve městě a v okolí Mladé Boleslavi provozovatelé lokálních topenišť na tuhá paliva opět „vzali“. SmogAlarm nám v pátek 20. 3. i v sobotu 21. 3. slušně „červenil“.  Přes rekordně teplou zimu tak máme po pětidenní souvislé nadlimitní epizodě 17. 2. - 21. 2. čerstvými dvěma nadlimity vyčerpán první týden, z povolených 35 překročení denního imisního limitu 50 µg/m-3. O jak vysoká překročení limitu stanoveného pro ochranu lidského zdraví se jednalo, najdete zde . Přehledně zpracovanou situaci v celé ČR ve zmíněných dnech ukazují mapy v podtitulu.

David Hradiský, 14. 3. 2014

 

Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 18.2.2015, zdroj: ČHMÚ
Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 19.2.2015, zdroj: ČHMÚ
Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 20. 2. 2015, zdroj: ČHMÚ
Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 21.2.2015, zdroj: ČHMÚ
Mapa denních koncentrací PM10 v ČR 20.3.2015, zdroj: ČHMÚ