Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti

Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 1

Před časem jsme Vám slíbili reportáž o dlouho plánované výměně automatizované monitorovací stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) sledující kvalitu ovzduší v našem městě. Během úterý 31. 3. byl za nový vyměněn celý kontejner v areálu městského stadionu na Severním sídlišti.  Jak dál celá akce probíhala?

Spolu s ing. Markétou Bajerovou, vedoucí Oddělení ochrany čistoty ovzduší z hradecké pobočky ČHMÚ autor tohoto článku připravil pro náměstka primátora, novináře a další zajímající se exkurzi do nově sestavované stanice. Po výkladu Martina Hradeckého z firmy realizující výměnu stanice jsme se dohodli, že po instalaci a odzkoušení všech zařízení uspořádáme ještě jednu zevrubnější návštěvu, která stanici představí v chodu a s kompletním vybavením.

Dodavatelem kontejnerů pro celou ČR se stala firma Envitech Bohemia s.r.o. . Samotný klimatizovaný kontejner přijde na zhruba půl milionu Kč. Obsahuje infrastrukturu umožňující aktivní odběry ovzduší z dýchací zóny člověka (cca 3 m nad zemí) a jejich rozvod speciálními skleněnými trubicemi s adaptéry a ventily do jednotlivých analyzátorů. Racky ve stanici jsou připraveny pro přidávání nebo úpravu jednotlivých aparatur. Klimatizace, bez které nemůže vybavení stanice fungovat- přístroje měří přesně pouze v rozmezí cca 10-30 °C- by měla být nejen výkonnější, ale i polovinu úspornější, než ta v předchozím kontejneru. Náklady na provoz stanice by se tak měly významně snížit.

Meteorologická měření nyní zajišťují stejné přístroje jako v předchozí stanici, pouze byly přemontovány jinam na ohrazení střechy nové stanice. Anemometr měřící rychlost a smět větru je umístěn opět cca 10 m nad zemí. Stožár, na kterém je umístěn, je teleskopický a je ovládán zevnitř stanice.

Výpočetní hardware i software prošel taktéž modernizací a umožňuje vzdálený přístup, který v předchozí stanici nefungoval. Kvůli každé poruše či chybě systému tak nemusí pokaždé přijet servisní technik ČHMÚ z Hradce Králové. Nový a výkonnější je i nový systém přenosu dat do Informačního systému ČHMÚ.

Společnost Envitech Bohemia je v oboru dlouhodobě etablovaná a dodala i část nového přístrojového vybavení, které bylo po na hranici své životnosti. Instalovala nové „beta- prachoměry“, tedy analyzátory koncentrací PM10 a PM2,5 v ovzduší. Monitoring PM10 je standardní součástí stanice. Monitoring jemnějších částic PM2,5 je možný díky finanční podpoře 50 tisíc Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje. Vzduch pro oba přístroje nasávají 2 „komínky“, na kterých jsou čidla regulující konstantní průtok vzduchu systémem.

 Třetí- nižší, válcovitý- nasává vzduch pro nové analyzátory plynů (přízemního ozonu a oxidu dusičitého), které dodala a zapojila během čtvrtka 1. 4. společnost EAS Envimet ČR, s.r.o. .

Z důvodu výměn došlo mezi úterý až čtvrtkem ke krátkodobým výpadkům dat prezentovaných na webových stránkách ČHMÚ pod kódovým označením SMBOA. Vzhledem k tomu, že se přístroje průběžně kalibrují a zabíhají, další část dat ze začátku chodu dodatečně zneplatněna.

Druhá exkurze proběhla ve středu 29. 4. a vydařila se i počasím. Účastníky byli kromě autora a kolegů z ČHMÚ náměstci Jiří Bouška a Michal Kopal, vedoucí Odboru životního prostředí Jan Jihlavec se dvěma kolegyněmi, Martina Vlčková z ČSOP Klenice, Pavel Šubrt a Martin Weiss. Reflexe obou novinářů najdete  zde a zde

Více o vybavení stanice včetně kontaktů na hradeckou pobočku ČHMÚ, která mladoboleslavský imisní monitoring spravuje, najdete zde.  Stanice bude ještě dodatečně polepena velkými nápisy Státní imisní síť a logem Envitech.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci :-).

David Hradiský, 18. 5. 2015

Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 2
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 3
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 4
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 5
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 6
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 7
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 8
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 9
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 10
Výměna monitorovací stanice kvality ovzduší na Severním sídlišti 11