Zobrazit jen položky, kde
  • je
NadpisKindNode Typeikona řazeníStavČasJazyk
Graf4- Vývoj objemu výdajů na ochranu ovzduší a klimatu v MB 2000-2008 uzelObrázekvydáno12/12/2012 - 12:52Česky
Vzualizace záměru KARTARENA- titulní strana oznámení STC1613 uzelObrázekvydáno03/01/2013 - 14:42Česky
Vizualizace záměru z úvodní strany oznámení STC1613 uzelObrázekvydáno03/01/2013 - 14:49Česky
Umístění záměru z přílohy 3 dokumentace uzelObrázekvydáno04/01/2013 - 11:28Česky
Obr.1: PM 10 v ČR- Pole 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v roce 2011 uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 18:09Česky
Automatizovaný imisní monitoring v MB (SMBOA) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 17:58Česky
Puzzle uzelObrázekvydáno17/01/2013 - 12:18Česky
Čisté Nebe, o.p.s. uzelObrázekvydáno16/01/2013 - 00:21Česky
Čisté Nebe uzelObrázekvydáno15/01/2013 - 19:37Česky
71,8 % polochy území ORP MB jsou dle dat z roku 2011 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodů překračování imisního limitu pro denní koncentrace PM10 uzelObrázekvydáno15/01/2013 - 18:24Česky
71,8 % polochy území ORP MB jsou dle dat z roku 2011 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodů překračování imisního limitu pro denní koncentrace PM10 uzelObrázekvydáno14/01/2013 - 15:56Česky
ČHMÚ- příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí uzelObrázekvydáno10/01/2013 - 18:58Česky
ČHMÚ- příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí uzelObrázekvydáno10/01/2013 - 18:57Česky
Oficiální vlajka Statutárního města Mladá Boleslav uzelObrázekvydáno09/01/2013 - 23:55Česky
Břeclav- vstupní brána Lednicko-valtického areálu (foto: www.breclav.info) uzelObrázekvydáno06/01/2013 - 21:35Česky
Vizualizace podoby hotelu z přílohy 9b dokumentace uzelObrázekvydáno04/01/2013 - 11:30Česky
Vizualizace servisního střediska z přílohy 8b dokumentace uzelObrázekvydáno04/01/2013 - 11:29Česky
Graf3- Struktura výdajů na OŽP v MB 2011 uzelObrázekvydáno12/12/2012 - 12:51Česky
Lokalizace UCG projektu Meczek Hills, zdroj: webové stránky Wildhorse Energy Limited, www.wildhorse.com.au uzelObrázekvydáno10/03/2013 - 21:51Česky
Magritte uzelObrázekvydáno17/02/2013 - 00:40Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 (15.2.2013) uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:28Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:23Česky
1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:18Česky
Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:15Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:17Česky
Autodomestikace- Hrdinové průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:13Česky
Automestikace- hrdinové a hrdinky průjezdek 1 uzelObrázekvydáno15/02/2013 - 21:11Česky
Bilance nakládání s odpady na lince MBÚ ve Wiener Neustadt , autor Ivo Kropáček, www.biom.cz uzelObrázekvydáno14/02/2013 - 23:03Česky
Levoglukosan, zdroj: Wikipedia uzelObrázekvydáno13/02/2013 - 21:07Česky
IBN uzelObrázekvydáno12/02/2013 - 20:55Česky
Pole ročních koncentrací PM2,5 v ČR v roce 2011, zdroj: ČHMÚ uzelObrázekvydáno12/02/2013 - 18:22Česky
Hlavní měřící stanice odebírající mj. vzorky aerosolu roztříděné pro další analýzy. více v textu, zdroj: Česká Pozice uzelObrázekvydáno12/02/2013 - 18:20Česky
Magritte uzelObrázekvydáno17/02/2013 - 00:43Česky
SmogAlarm uzelObrázekvydáno17/02/2013 - 11:53Česky
Umístění záměru dle přílohy 1 dokumentace EIA uzelObrázekvydáno18/02/2013 - 15:30Česky
4 pohledy na zájmovou lokalitu, oznámení záměru STC1595- Městský krytý bazén MB, str. 12 uzelObrázekvydáno06/03/2013 - 23:34Česky
Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR uzelObrázekvydáno04/03/2013 - 20:25Česky
MŽP- logo uzelObrázekvydáno28/02/2013 - 20:27Česky
Program LIFE+ Evropské unie uzelObrázekvydáno27/02/2013 - 18:58Česky
4 pohledy na zájmovou lokalitu, oznámení záměru STC1595- Městský krytý bazén MB, str. 12 uzelObrázekvydáno26/02/2013 - 17:31Česky
Bolecard uzelObrázekvydáno25/02/2013 - 17:43Česky
Alienetto uzelObrázekvydáno22/02/2013 - 20:53Česky
Mapa hnízd uzelObrázekvydáno20/02/2013 - 20:35Česky
Obr. č. 1b- Schéma principu fungování kaskádního impaktoru, zdroj: www.dekati.com uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 18:36Česky
Obr. č. 1a - Základní schéma uspořádání zařízení na odběr aerosolu s vysokým průtokem, zdroj: Jan Bendl, PřF UK uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 18:35Česky
Obr. č. 4- za 24 hodin zachycené nanočástice na koncovém ultrafiltru z tzv. kaskádního impaktoru- blíže v textu, foto: Jan Bendl, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 18:34Česky
Obr. č. 3- detail jemných částic PM0,5-PM1,0 zachycených na polyuretanovém substrátu, foto: Jan Bendl, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 18:33Česky
Obr. č. 2- za 24 hodin zachycené částice velikostní frakce PM0,5-PM1,0 na polyuretanovém substrátu z tzv. kaskádního impaktoru- blíže v textu, foto: Jan Bendl, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 18:33Česky
Dálkově řízená vzducholoď Dr. Hovorky umožnující stanovit vertikální distribuci velmi jemných částic nad hodnoceným územím, zdroj:Česká Pozice uzelObrázekvydáno11/02/2013 - 17:28Česky
KARTARENA Bezděčín- umístění záměru uzelObrázekvydáno10/02/2013 - 21:29Česky