Naše problémy

Svými životy neustále experimentujeme, kolik toho ještě Země unese - již dnes bychom pro udržitelné uspokojení svých nároků potřebovali více než dvě planety..
Smyslem následujících příspěvků není odborně rozebrat problémy (k tomu připojujeme odkazy), ale otevřít diskusi nad konkrétními problémy u nás doma.