Děti z MŠ Sahara myslí na naše zvířátka

Děti z MŠ Sahara myslí na naše zvířátka

Děkujeme dětem a pracovníkům z MŠ Sahara za přinesené dobroty pro naše zvířátka.

Moc si vážíme toho, že na naše zvířátka myslíte!