Žít Boleslav- Férové město

Pode Bal, 2009

Zkuste si představit, že jste zastupitel města. Necelých 24 hodin předtím, než se zúčastníte mimořádného jednání, se Vám v mailové schránce objeví následující. Na samostatný rozbor celé věci logicky není čas. Málokdy si tak silně uvědomíte svou roli a svéráz fungování tohoto města. Obsah schránky je z větší části zároveň i předmětem veřejného zájmu a najdete ho v původním znění v prvních třech přílohách.

 

S B Í R K A U S N E S E N Í města Mladá Boleslav ve volebním období 2010 – 2014 (ve čtvrté příloze) nás zpravuje, že reakcí většiny zastupitelů bylo Usnesení 4407:

„ Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a

I . b e r e  n a  v ě d o m í

prezentaci projektu „Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá

Boleslav“ společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

 

I I . s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy o úvěru číslo 768/13/LCD na částku 292.387.102,--Kč s Českou

spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782,

dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení

b) uzavření smlouvy o zastavení obchodního podílu číslo ZO2/768/13/LCD s Českou

spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782,

dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení

c) uzavření smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou číslo

RD2/768/13/LCD s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,

PSČ 140 00, IČO 45244782, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení."

----

David Hradiský, 2. 10. 2013

PřílohaVelikost
Smlouva_o_uveru_odpady246.49 KB
Smlouva_o_zastaveni_obchodniho_podilu193.53 KB
Smlouva_o_uprave_vzajemnych_vztahu_mezi_rucitelem_a_bankou177.4 KB
25_09_2013_Usneseni81.57 KB