Parkování v MB pohledem výročních zpráv MPDMB, s.r.o.

Městké parkovací domy Mladá Boleslav, s.r.o.

V půli dubna byla v Obchodním rejstříku a Sbírce listin publikována Výroční zpráva společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o za rok 2012. Výborně a velmi přehledně zpracovaný dokument umožňuje nahlédnout nejen činnost a fungování městem zřizované obchodní organizace, ale i dodat přesný číselný rozměr našim příspěvkům k tématu boleslavské „dopravy v klidu“, nebo zde též i jinak pojmenované (sémantické selhání) „statické dopravy“.

V obdobných zprávách se zpravidla dozvíme organizační strukturu společnosti, obsazení statutárních orgánů, zaměstnaneckou strukturu apod. Dále veškeré podrobnosti k jejich podnikatelské aktivitě, minulým závazkům, vlastním i vnějším zdrojů financování (dotacím všeho druhu) etc. Pomineme většinu textu, který si laskavý čtenář dokáže projít sám, a upozorníme pouze na několik z pohledu autora zajímavých bodů.

1.  Na str. 20 zpráva konstatuje, že „ Parkování vozidel je již delší dobu veřejností vnímáno jako jeden z hlavních dopravních problémů města, který má navíc vzrůstající tendenci. Předpokládaný nárůst vozidel ve městě bude do 5-ti let až 40%. K řešení tohoto narůstajícího problému byl v průběhu roku 2012 zpracován projekt, který podrobně analyzuje možnost zavedení funkčního celoměstského parkovacího systému, který v případě realizace, zajistí dosažení rovnovážného stavu dopravy v klidu na celém území Statutárního města Mladá Boleslav včetně jeho příměstských částí."

Na str. 13 je rozvedeno, že „účetní jednotka získala v roce 2012 z rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav investiční dotaci na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace regulace dopravy v klidu ve vybraných částech Mladé Boleslavi ve výši 1 792 000,- Kč. Celá dotace byla v účetním roce vyčerpána.“

Snad se veřejnost bude moci v blízké době s jejími závěry seznámit.

2.  Na str. 21...  ,,Denní obrat vozidel (míněno parkovacího domu (PD) Jaselská, pozn. autor) dosahuje již více jak 400 vozů, které pak nezpůsobují dopravní kongesce v zahuštěném okolním uličním prostoru, v důsledku čeho se stává provoz bezpečnější a komfortnější. Průměrná denní obsazenost PD ,,Jaselská“ již dosahuje 87%, což začíná být hraniční hodnota nástroje pro regulaci parkování."

Na str. 24 … ,,Tento podzemní parkovací dům (míněno na Staroměstském náměstí- tzv. PD Militká, pozn. autor) má denní návštěvnost okolo 270 vozů a vytváří tak logicky levnější variantu k dražšímu placenému stání pod parkovacími automaty na parteru náměstí, které má dopravně složitější obslužnost a musí tak být regulováno zpoplatněním."

Z výše uvedených čísel je zřejmé, že bez masivních dotací by parkovací domy stěží postavil komerční subjekt. Resp. cenová politika pro parkování by musela vypadat úplně jinak.

3.  Za velmi zajímavou lze považovat vysokou obsazenost, ale přitom nižší respektovanost zón placeného stání, které ukazuje tabulka na str. 41 a samostatně v příloze. Kontrola provedená 19. 12. 2012 mezi 14:10 a 15:40 ukázala, že v průměru 1/3 řidičů neplatila za parkování. Z tabulky se pak dozvíte, že v MB jsou stále i lokality, kde lístek za oknem měl pouze každý pátý automobil …

Další ponecháváme na čtenáři. V sekci ke stažení najdete texty poslední tří Výročních zpráv Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. Umožňují jistým způsobem sledovat proměnu našeho města.

David Hradiský, 2. 5. 2013

Ke stažení: 
Ke stažení: 
Ke stažení: 
PřílohaVelikost
Respektovanost ZPS v MB 19.12.2012177.89 KB