Co s odpady z města a regionu?

Mapa předpokládané svozové oblasti CPZKO- Oznámení EIA str. 9- dle původního rozsahu záměru, tj. zpracování 45 000 tun odpadů ročně

Níže najdete nejdůležitější tematicky setříděné příspěvky, které jsme na mb-eko publikovali od srpna 2012.  Textů je více, než ty které uvádíme. Neuvedené autor nepovažuje za tak důležité nebo je s odstupem času považuje za příliš aktivistické. V případě zájmu nechť se laskavý čtenář pokusí dohledat si je sám vyhledávacím oknem vpravo nahoře těchto stránek.

 

Historie záměrů zajistit likvidaci komunálního odpadu po ukončení životnosti skládky v Michalovicích

 

Konsortium Oeconomicus

Plazmové zplyňování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi

MB- plány odpadového hospodářství a související koncepce

Konsortium oeconomicus a plazmové zplyňování komunalního odpadu

Na cestě- kam s odpady z města i regionu?

 

Technologie mechanicko-biologické úpravy- MBÚ a energetické využití komunálního odpadu

 

MBÚ

TAP- tuhé alternativní palivo

MBÚ u MB- roční materiálová bilance provozu

MBÚ ve Wiener Neustadt

Možnosti produkce bioplynu na zařízeních MBÚ

Na cestě-certifikovaný odpad

Energetické využití odpadů

MBÚ u MB- studie Bioprofit s.r.o.

 

Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu (CPZKO) Mladá Boleslav

 

CPZKO v MB-2010

CPZKO v MB- 2011

CPZKO v MB- 2012

COMPAG kráčí CPZKO- vyjádření CENIA

COMPAG kráčí CPZKO ? Q2 2014

MPO chce zastavit podporu nových obnovitelných zdrojů

Národ (ČEZu a ČEZ) sobě

 

Vybrané autorské reflexe tématu

 

Okénko otrlého čtenáře

Červnové MB café- Co bude dál s odpady z města i regionu?

Co bude dál s odpady z města i regionu? Představení hostů I.

Co bude dál s odpady z města a regionu? Představení hostů II.

Prezentace a ohlédnutí za včerejším MB café