2002- Krajina elementální

René Magritte- Říše světel

Trend zlepšující se kvality ovzduší v Mladé Boleslavi (MB) tento rok končí a asi málokoho napadlo, že se situace může tak razantně skokově zhoršit. „Něco“ se nevratně změní a systém se již nevrátí do původního stavu. Dodnes nemůžeme dýchat tak čistý vzduch, jako byl v letech 2000-2002. Pojďme si blíže představit několik klíčových událostí, které nás budou provázet dál.

10. 1. 2002 byl zastupitelstvem schválen strategický plán rozvoje města MB. Více na  http://www.mb-net.cz/?page=cz,79.mestske-zastupitelstvo-schvalilo-strate.... Celý text se nám nepodařilo najít. K dispozici máme pouze synopsi, která dává představu o tehdejších záměrech. V následujícím příspěvku vystavíme jeho aktualizaci z října 2003. Připojujeme SWOT analýzu z června 2001, které plánu předcházela a velmi zajímavý a obsažný profil města k 30. 9. 2002. Oddíl Životní prostředí je až na konci. V kapitole  10. 4. Ovzduší je jeho kvalita popsána stavem roku 1999 a 2000. Zmíněna jsou předešlá měřící zařízení, nový automatizovaný imisní monitoring i zveřejňování aktuálních údajů na budově městské knihovny.

14. 2. je schválen a pak ve Sbírce zákonů 12. 3. 2002 zveřejněn nový progresivní Zákon o ochraně ovzduší, platný dodnes. Připojujeme jej v příloze.

Topná sezona 2001/2002 byla nadprůměrně teplá a skončila dle neoficiálních údajů, které máme k dispozici, 1. května. Čtyři lednové denní PM10 nadlimity byly poměrné vysoké, ale izolované. Jmenovitě 4. - 6. ledna. Ještě jeden slabý přijde 8. dubna. Podrobně den po dni můžete celý rok vidět na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2002_enh/CZE/k...
 

V průběhu roku 2002 byla realizována první etapa přeložky I/38, vedoucí od R10 k novému kruhovému objezdu u 13. brány, na kterou v budoucnu navážou další 2 etapy, které dají za vznik obchvatu směr Česká Lípa.

Probíhala rekonstrukce městského stadionu. 13. 7. je oslavou 100 let fotbalu v MB slavnostně otevřen nový fotbalový stadion. Viz. http://www.mb-net.cz/?page=cz,117.mladoboleslavsky-fotbal-oslavi-sto-let-sve-existence. V areálu se pracuje dále a staví se moderní atletický ovál i další zázemí.

16. 7. 2002 byla předáním staveniště zahájena největší investiční akce novodobých dějin města, zapuštění železniční trati na Slovance.  Více na http://www.mb-net.cz/?page=cz,54.zhotovitele-stavby-slovanka-prevzali-st... Na zahloubení trati navážou další investiční a stavební aktivity, ale o těch podrobněji příště.

Další topná sezona 2002/2003, opět dle neoficiálních údajů, začala 17. 9. Bude na rozdíl od té předešlé nadprůměrně teplé blíže dlouhodobému normálu. Jediný denní PM10 nadlimit konce roku 2002 nastane 29.12.

V průběhu roku se postupně zapojuje několik významných zdrojů primární i sekundární prašnosti v blízkosti místa měření, ale přesto to k zásadnímu zvýšení imisní zátěže obyvatel města nestačí.  Začne „to“ až v únoru 2003 a kontrolky se nakonec rozsvítí na území hned 4 sousedících obcí. Více v dalších příspěvcích.

David Hradiský, 2. 2. 2012