Aktuality

Neuvěřitelné: duby jsou zpátky!

Stromořadí dubů v ul.Mjr.Frymla ohroženo!

Zdá se, že občanská angažovanost se vyplácí: duby, vyjmuté ze stromořadí v ulici Mjr. Frymla (o kterých jsme informovali v předchozích aktualitách) jsou zasazeny zpátky na svých místech - dokonce o něco blíž zábradlí, takže zřejmě nebudou kolidovat s budoucím záměrem investora. V tuto chvíli nemáme žádné další podrobnosti, co všechno bylo důvodem k přehodnocení původního záměru soukromého investora či majitele pozemku (SŽDC), velký dík ale rozhodně patří všem, kteří svým nelhostejným přístupem napomohli k zachování stromořadí!

 

Pomozte zachránit stromořadí u trati v ul. Mjr. Frymla

Stromořadí dubů v ul.Mjr.Frymla ohroženo!

Jak jsme informovali v předchozí aktualitě, započal v sobotu 12.11. soukromý investor přesazovat vitální duby ze stromořadí u trati (ul. Mjr. Frymla), aby zde vytvořil parkovací stání. Přestože ještě nezískal územní rozhodnutí ani stavební povolení pro plánovanou stavbu, rozhodl se - i přes projevený nesouhlas veřejnosti - v odstraňování stromů pokračovat. Číst dál »

Představujeme Vám MUDr. Evu Schallerovou

Drž mě!

O zdravotních důsledcích znečištění ovzduší PM 10 i karcinogenními polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU), jejichž nejčastěji sledovaným zástupcem je Benzo[a]pyren (B[a]P), bylo řečeno řadou odborníků v uplynulém týdnu mnohé. Problematika přináší již delší dobu zásadní a znepokojující poznatky, které přitom nejsou široce medializovány. Způsob jejich prezentace často připomíná ambivalentní přístup ke škodlivosti kouření. Číst dál »

Třetí týden nadlimitní imisní zátěže PM10 v MB !

Filtry prachových částic PM 10

Hodnoty denních koncentrací PM10 v Mladé Boleslavi od 30. 10. překračují téměř souvisle (s vyjímkou 4. 11. - 49,7 a 11. 11.- 49,9) imisní limit 50 µg/m-3. 13. 11. se situace opět zhoršila. Ještě v neděli byl odpoledních hodinách vyhlášen Signál upozornění na PM10 pro celý Středočeský kraj a následujícího dne i Signál regulace, který platil do čtvrtečních odpoledních hodin. Od 16 hodin 16.11. do odvolání tak stále platí Signál upozornění na PM10, tedy upozornění na možnost výskytu smogové situace. Číst dál »

Kvalita ovzduší - jaké jsou kompetence magistrátu / obce ?

Kvalita ovzduší - jaké jsou kompetence magistrátu / obce ?

 Rádi bychom při této příležitosti upozornili, jaké kompetence a tedy možnosti ovlivnit kvalitu ovzduší poskytuje obcím stávající legislativa. Následující text je doslovná citace z webových stránek Krajského úřadu Středočeského kraje. Dovolili jsme si pouze zvýraznit některé pasáže, na které se spolu s dalšími nástroji, jako je územní plánování v budoucnu zaměříme v našich dalších příspěvcích i plánovaných aktivitách. Číst dál »

POZVÁNKA NA BESEDU: Dýcháme v MB svou vlastní lhostejnost?

Datum akce: 24. listopad 2011
letáček akce

Začátek v 19:00. 

Beseda a veřejná diskuse na aktuální téma kvality ovzduší v Mladé Boleslavi. 

Kavárna literární na Kozině srdečně zve na besedu s hostem, panem Davidem Hradiským.
Obsahem diskuse budou trendy ve vývoji znečištění ve městě i v regionu.
Je sídliště Severní Město enviromentální ghetto - past ?
Jak dlouho? Kdo a co můžeme reálně ovlivnit ?

Debatu bude moderovat Honza Cindr, pedagog Ekocentra Zahrada.
 

Stromořadí dubů podél trati v ulici Mjr.Frymla ohroženo!

Stromořadí dubů v ul.Mjr.Frymla ohroženo!

V sobotu časně ráno nastoupila těžká technika a v ranním klidu začala soukromá firma vyzvedávat k přesazení vitální 6 let zdárně rostoucí duby ze zeleného pásu mezi ulicí Mjr.Frymla a zářezem železniční trati (kousek od Bondy centra). To samozřejmě vzbudilo značný rozruch mezi občany ze sousedících domů. Přivolaná policie převzala doklady od firmy, provádějící přesazování a po vyzvednutí 3 stromů doporučila práce pozastavit až do projednání na radnici. Číst dál »

Kde získat aktuální informace o kvalitě ovzduší v MB ?

Český hydrometeorologický ústav - aktuální zdroj informací o kvalitě ovzduší nejen v MB

V neděli 13. 11. odpoledne byl Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) vyhlášen Signál upozornění na PM10 pro celý Středočeský kraj. Hodnoty denního průměru totiž na Kladně a v Mladé Boleslavi několik po sobě následujících hodin překračovaly 100 µg/m-3 PM10 a zároveň se nedalo očekávat zlepšení situace v několika následujících hodinách. Překročí-li hodnoty stejným způsobem 150 µg/m-3 (více než trojnásobek denního limitu) , je vyhlašován Signál regulace, jako je tomu nyní např. v Moravskoslezském kraji. Více na webu ČHMÚ- sekce Ovzduší- oddíl Podpora regulačních řádů. Číst dál »

MB: Sídliště Severní město jako enviromentální past - 1. část

Nejvíc emisí prachových částic mají na svědomí lokální topeniště a automobilová doprava.

Hodnoty denních koncentarací prachových částic PM10 v Mladé Boleslavi od 30. 10. 2011 překračují téměř souvisle (s vyjímkou 4. 11. - 49,7 a 11. 11.- 49,9) imisní limit 50 µg/m-3. 3. 11. byla Mladá Boleslav čtvrtou nejznečištěnější lokalitou v ČR. Po krátkém zlepšení 11. 11. se v neděli 13. 11. situace opět zhoršila a v odpoledních hodinách byl vyhlášen Signál upozornění na PM10 pro celý Středočeský kraj. Číst dál »

Čistota ovzduší a naše zdraví

Ovzduší Moravskoslezského kraje zahlcené imisemi

Prvním příspěvkem do naší kampaně pro širší veřejnost v Mladé Boleslavi i v regionu je více než padesátiminutový rozhovor Českého Rozhlasu Leonardo s MUDr. Radimem Šrámem, DrSc., vedoucím oddělení Genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny, v. v. i., AV ČR, na téma „Vliv znečištění životního prostředí na zdravotní stav populace“, který se uskutečnil 5. 9. 2011. Číst dál »

Syndikovat obsah