Třetí týden nadlimitní imisní zátěže PM10 v MB !

Filtry prachových částic PM 10

Hodnoty denních koncentrací PM10 v Mladé Boleslavi od 30. 10. překračují téměř souvisle (s vyjímkou 4. 11. - 49,7 a 11. 11.- 49,9) imisní limit 50 µg/m-3. 13. 11. se situace opět zhoršila. Ještě v neděli byl odpoledních hodinách vyhlášen Signál upozornění na PM10 pro celý Středočeský kraj a následujícího dne i Signál regulace, který platil do čtvrtečních odpoledních hodin. Od 16 hodin 16.11. do odvolání tak stále platí Signál upozornění na PM10, tedy upozornění na možnost výskytu smogové situace.

Obyvatelé Mladé Boleslavi a zejména sídliště Severní město jsou tak již třetí týden souvisle vystaveni nadlimitní imisní zátěži. 17.11. byla MB dle denního průměru 102,2 µg/m-3 dokonce druhým nejpostiženějším místem v ČR ! ( viz Tabulka 1). Situace si naštěští všimla už i celostátní média a MB byla opakovaně zmiňována v hlavním zpravodajství ČT i na první straně Mf Dnes.

Současný stav má dle dostupných údajů o denních koncentrací v minulých letech pouze jediné srovnání. Tím je konec února a březen 2003. Blíže na: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2003_enh/cze/pollution_overview/overview_PM10_SMBOA_27351.html
Toho roku skokově narostl počet denních nadlimitů ze 6 v roce 2002 na 93. Proč tomu tak bylo se zatím nikomu nepodařilo uspokojivě vysvětlit.

Je načase, abychom se pokusili dopátrat čehokoli, co učinil od té doby magistrát města Mladá Boleslav pro to, aby se kvalita ovzduší ve městě zlepšila, či alespoň nezhoršovala. Zajímalo nás, co je dle příslušné stávající legislavy, která platí o roku 2002, v kompetenci obecního úřadu. Více v následujícím příspěvku.

Autor:  David Hradiský, 20. 11. 2011

 

Ke stažení: