Kde získat aktuální informace o kvalitě ovzduší v MB ?

Český hydrometeorologický ústav - aktuální zdroj informací o kvalitě ovzduší nejen v MB

V neděli 13. 11. odpoledne byl Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) vyhlášen Signál upozornění na PM10 pro celý Středočeský kraj. Hodnoty denního průměru totiž na Kladně a v Mladé Boleslavi několik po sobě následujících hodin překračovaly 100 µg/m-3 PM10 a zároveň se nedalo očekávat zlepšení situace v několika následujících hodinách. Překročí-li hodnoty stejným způsobem 150 µg/m-3 (více než trojnásobek denního limitu) , je vyhlašován Signál regulace, jako je tomu nyní např. v Moravskoslezském kraji. Více na webu ČHMÚ- sekce Ovzduší- oddíl Podpora regulačních řádů.

V této souvislosti opět palčivě vyvstává otázka možnosti získávání informací o kvalitě ovzduší v místě bydliště, kdy se občané a zejména citlivé populace (děti, senioři, kardiovaskulárně a respiračně nemocní) mohou díky vlastní nevědomosti zbytečně vystavovat zdravotnímu riziku pobytu „na čerstvém“ vzduchu. A to nejen v primární enviromentální pasti sídliště Severní město.

Data z měřících stanic v ČR se vkládají do celostátního Informačního systému kvality ovzduší (ISKO), kam se ovšem dostávají vždy s určitým zpožděním (cca 40 minut- přenos a kontrola dat). K aktuálním informacím se lze dostat 3 způsoby .

Teletext ČT1- strana 191, podstrana 1
- Tyto informace nejsou bohužel vždy aktuální a teletext uvádí pro PM10 24 hodinové průměry
- Televize je ale nesledovanější médium pokrývající všechny obyvatele MB
- Jakmile uvidíte hodnotu větší, než 70, platí to samé jako s hodinovými průměry, tedy citlivé populace nechodit zbytečně ven
- Více než 90 zmanená radši nechoďte zbytečně ven nikdo, větrejte jen v nutných případech a pokud možno nepoužívejte automobil

Internet - web ČHMÚ

a) Aktuální hodinový přehled z celé ČR (ISKO)
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html
- Dle barvy políčka PM10 v tabulce- vyhovující- hnědá- citlivé populace nechodit zbytečně ven
- Červená až fialová - Špatná a Velmi špatná- nikdo zbytečně nechoďte ven a nevětrejte, nejezděte autem , je-li to možné
- Mnohem vhodnější je ale užívat odkaz rovnou na měřící zařízení v MB

b) Aktuální hodinový i denní přehled ze SMBOA
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide3/mp_SMBOA_CZ.html
- Data jsou tam o pár minut dříve
- Jasně vidíte situaci za posledních 24 hodin
- Červená Vás jasně upozorní překročení denního limitu pro PM10
- Jeho rozsah vyhodnotit jako výše zmíněné dle hodnoty
- Vidíte i trendy v koncentracích dalších zněčištujících látek

Smog Alarm pro mobilní telefony s operačním systémem Android

- obecně prospěšné společnost Čisté Nebe z Ostravy www.cistenebe.cz naprogramovala a zdarma nabízí aplikaci SmogAlarm pro smartphony s tímto OS, která umí dle aktuální situace vizualizovat informace o kvalitě ovzduší z nejbližšího měřícícho zařízení, tedy i ze SMBOA
- Díky laskavosti p. Plockové připojujeme odkaz na instalaci této aplikace http://www.cistenebe.cz/index.php/fejetony/127-ciste-nebe-spustilo-aplikaci-smogalarm
- Aktivitám našich kolegů z o.p.s. Čisté Nebe budeme věnovat následující aktualitu

Po potvrzení dalších možností popis rozšíříme a vystavíme ke stažení. Dále už nám, po vzoru starých námořníků, dopomáhej dobrý vítr (svatí pomocníci) a v tomto případě i zájem každého občana Mladé Boleslavi i regionu. Tyto informace prosím dle Vašich možností širte dále svým blízkým.

Autor:  David Hradiský, 13. 11. 2011