Aktuality

Analýza původu znečištění ovzduší- Receptorové modelování

Receptorové modelování

První pozvánkou na další MB café 21. 5. které bude první syntézou poznatků, jež přinesla mladoboleslavská mise projektu CENATOX, je návrat ke klíčové analýze původu znečištění ovzduší v našem městě. Po čtyřech letech snažení bude možné odpovědět na otázky, kterým se od konce roku 2006 systematicky vyhýbala většina zastupitelů i vedení města. Použitý způsob, jakým se hodnotil podíl zdrojů znečištění ovzduší, je bohužel velmi obtížné zjednodušit. Začněme proto dvěma odbornějšími texty. Číst dál »

Nový Zpravodaj nevládních ekologických organizací

Logo Zelený kruh, o.s.

Minulý týden vyšel další letošní Zpravodaj ekologických nevládních organizací, který vydává pražský Zelený kruh.  Čeká Vás opět rozhovor se zajímavou osobností, sekce „Co se děje“ odkazuje na vybrané aktuální texty členů asociace, komentáře k nově vznikající legislativě, pozvánky za důležité akce i jiné užitečné informace. Nechybí opět přehledná část o probíhajících SEA k důležitým strategickým dokumentům.

Zpravodaj 3/2014 najdete v příloze.  

David Hradiský, 10. 4. 2014

Den otevřených dveří ČHMÚ 2014

Den otevřených dveří ČHMÚ 2014- Centrální předpovědní pracoviště 1

Autor Vám slíbil ohlédnutí se za letošním Dnem otevřených dveří ČHMÚ, tentokrát v jeho centrále v pražských Komořanech. Akce se konala v sobotu 22. března 2014 při příležitosti Světového meteorologického dne a Světového dne vody. Od devíti ráno do pozdního odpoledne bylo možné blíže se seznámit s provozem, vybavením i prostory mezinárodně renomované instituce, kterými tato země zrovna neoplývá. Nelze o něm mluvit jinak, než v superlativech. Číst dál »

Dubnové MB café- Proměny lesoparku Štěpánka

Logo historické části projektu MB café

Ve středu 23. 4. se nově v divadelním klubu Městského divadla v Mladé Boleslavi od 17 hodin uskuteční desáté ze série tematických setkání v rámci cyklu MB Café. Bude věnováno „rodinnému stříbru“ většiny (nejen rodilých) mladoboleslavanů, lesoparku Štěpánka. Chystanou proměnu Štěpánky, o níž naše veřejnost neví prakticky nic, jsme si předsevzali zasadit do širšího kontextu. Číst dál »

Rádce 2.0- 3 kroky jak podat petici

Frank Bold

Jak jsme Vás již dříve upozornili, Ekologický právní servis změnil název. Registrovaným tak nově přichází Newsletter z adresy frankbold.org. Kromě porce aktuálních právních rad i povzbuzujících případů dobré praxe začal Frank Bold i s tematickými speciály. Jako je například únorový Rádce 2.0 3 kroky jak podat petici . Přejeme angažované čtení!

David Hradiský, 2. 4. 2014

Začal čtvrtý letošní PM10 nadlimitní týden v MB

Pole denních koncentrací PM10 v ČR, 30.3.2014

O víkendu jsme za to v Mladé Boleslavi zase „vzali“. SmogAlarm opět „červenil“. Stranou pozornosti místních i municipálních médií, 14 dní po začátku důkladné očisty města pokračuje i přes rekordní teploty již čtvrtý den souvislá nadlimitní PM10 epizoda. Které dny a jak velké překročení imisního limitu to bylo, najdete zde. Přehlednou situaci v celé ČR za poslední 3 dní dostupné dny ukazují mapy v podtitulu. Číst dál »

Dubnové MB café- Proměny lesoparku Štěpánka

Logo environmentální části projektu MB café

Organizátoři cyklu tematických setkání MB café loni v zimě netušili, jak aktuální by dnes toto téma mohlo být. V desátém pokračování se pokusíme popsat a zhodnotit proměny lesoparku Štěpánka. První host, který přijal naše pozvání, Mgr. Sylva Městecká, představí účastníků akce fotopásmo ukazující proměnu této lokality, její zmizelé části, stavby a díla. RNDr. Václav Petříček pak zhodnotí poválečné proměny Štěpánky z pohledu dlouholetého pracovníka Agentury ochrany přírody a krajiny.

Další podrobnosti a pozvánku na akci Vám přineseme koncem týdne. Číst dál »

Devitalizace parku Štěpánka- Vodní nádrž na Klenici a úprava břehů

Logo Regionální operačního programu Střední Čechy

Autor je rád poslem dobrých zpráv, ale tato jí bohužel není. Nečekaně totiž ožívá snaha utratit maximum evropských dotačních prostředků a stůj co stůj vytvořit hluboký zářez do budoucího hospodaření a nejcennější oddychové lokality našeho města. A vše, jak jinak, než že spěchá- zanedlouho už nemusí být na podobné záměry z čeho brát.  Číst dál »

Možnosti energetického využití biomasy

BIOM.CZ

Nedávno se na portálu BIOM.CZ objevila zajímavá publikace, kterou najdete v příloze. Málokdo si totiž uvědomuje, že biomasa představuje přibližně 80% podíl z celkově využitelného potenciálu obnovitelných zdrojů v České republice, jejichž význam již několik let pozvolna narůstá. Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobu elektřiny vzrostlo z 2,6 TWh v roce 2004 na současných 8,1 TWh (2012) a tvoří tak na hrubé domácí spotřebě elektřiny již 11,43 %. Využívání biomasy představuje významný zdroj jak na národní, tak zejména na regionální úrovni. Číst dál »

Kdo najde pramen.....

Kdo najde pramen.....

"Už zase neteče".... říkám si, když stojím před tichou, suchou výpustí známého pramene vcelku nedaleko Mladé Boleslavi... Desítky, možná stovky let byl stálicí kraje, něčím, nač se můžeš vždy spolehnout, že je na svém místě. Dokonce i když do něj chataři napíchali svá čerpadla a cucadla... Ti ho ale měli rádi, starali se o něj. Pramen měl citlivě dozděný domeček s dřevěnými dvířky, byl ozdoben do dřeva vypalovaným obrazem s názvem pramene a osady... To byli ještě trempové, ne jen konzumní rekreanti.. Číst dál »

Syndikovat obsah