Dubnové MB café- Proměny lesoparku Štěpánka

Logo environmentální části projektu MB café

Organizátoři cyklu tematických setkání MB café loni v zimě netušili, jak aktuální by dnes toto téma mohlo být. V desátém pokračování se pokusíme popsat a zhodnotit proměny lesoparku Štěpánka. První host, který přijal naše pozvání, Mgr. Sylva Městecká, představí účastníků akce fotopásmo ukazující proměnu této lokality, její zmizelé části, stavby a díla. RNDr. Václav Petříček pak zhodnotí poválečné proměny Štěpánky z pohledu dlouholetého pracovníka Agentury ochrany přírody a krajiny.

Další podrobnosti a pozvánku na akci Vám přineseme koncem týdne.

(DH, JF, LG), 27. 3. 2014