Možnosti energetického využití biomasy

BIOM.CZ

Nedávno se na portálu BIOM.CZ objevila zajímavá publikace, kterou najdete v příloze. Málokdo si totiž uvědomuje, že biomasa představuje přibližně 80% podíl z celkově využitelného potenciálu obnovitelných zdrojů v České republice, jejichž význam již několik let pozvolna narůstá. Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobu elektřiny vzrostlo z 2,6 TWh v roce 2004 na současných 8,1 TWh (2012) a tvoří tak na hrubé domácí spotřebě elektřiny již 11,43 %. Využívání biomasy představuje významný zdroj jak na národní, tak zejména na regionální úrovni.

Více najdete v příloze. Vrátíme se k ní v zanedlouho souvislosti s další vlnou „kotlíkových dotací“ a spoluspalováním biomasy v teplárnách.

David Hradiský, 23. 3. 2014

PřílohaVelikost
Možnosti energetického využití biomasy3.61 MB