Učitelé mohou pracovat s podklady o stavu ovzduší v MB a životního prostředí v ČR

Na základě požadavků pedagogů nabízíme v sekci "Naše problémy" ke stažení kompletní prezentace (v .pdf) Mgr. Davida Hradiského o znečišťujících látkách v ovzduší Mladoboleslavska pro volné využití při výuce. Dalším nevyčerpatelným zdrojem zcela ověřených informací o stavu všech složek životního prostředí (voda, půda, lesy ad.) i důsledcích lidské činnosti (odpady, doprava, znečištění ad.) je přehledná Zpráva o stavu ŽP ČR (na portálu CENIA je již dostupná aktuální zpráva o stavu v r.2009).