Prezentace z MB café 21. 5. - Znečištění ovzduší v MB, jeho původ a toxicita

Hlavní měřící stanice projektu CENATOX na Severním sídlišti v MB, foto: Jan Bendl, PřF UK Praha

Jako první ohlédnutí z vydařeného středečního MB café Vám připojujeme prezentace obou přednášejících. Poprvé od 2003, kdy se skokově a významně zhoršila kvalita ovzduší v Mladé Boleslavi, máme jasno o původu zimního znečištění. Dle nejlepších současných dostupných metod řešitelů projektu CENATOX jsme se dozvěděli, že majoritním zdrojem znečištění ovzduší v únoru 2013 nebyla doprava, ale z 80 % spalování uhlí a biomasy a to v jemné i hrubé frakci částic!

V dalším příspěvku přineseme podrobnější komentář k některým prezentovaným zjištěním. Výsledky představují pro autora těchto řádek nesmírnou satisfakci. Kromě velmi malého vlivu dopravy na kvalitu ovzduší na Severním sídlišti ukazují vposledku na naprosté nepochopení a fatálně mylnou a nekompetentní interpretaci problému ve strategii rozvoje města, která byla „pojmenována“ a pochybně implementována v dokumentech nesoucích jméno„Integrovaný program rozvoje města“, jimž dáme zanedlouho vyniknout.

Prezentace publikujeme se svolením autorů v režimu Creative Commons- pouze pro nekomerční použití a s povinností citace autora. První- od RNDr. Hovorky- najdete v sekci Ke stažení. Druhou- od Ing. Topinky- v příloze.

David Hradiský, 22. 5. 2014 

PřílohaVelikost
MB café 21.5.2014 2 Ing. Topinka411.76 KB