MBÚ u MB- studie Bioprofit s.r.o.

Vizualizace stavebních objektů na pozemku budoucího CPZKO MB, dokumentace oznámení záměru EIA, str. 109

Včera jsme avizovali vystavit materiály, které sloužily jako podklad pro vypracování 15. výzvy OPŽP, Prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, na základě které získaly podporu čtyři projekty mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) ve Středočeském kraji. K tématu neexistuje nic podrobnějšího a zároveň přehledného. K technologiím MBÚ, úpravám spalovacích zdrojů, které mají využívat takto zpracovaný odpad, ekonomice jejich provozu a související legislativě.

Jako jednodušší představení co je to MBÚ a jak má fungovat to, co bude stát ve východní průmyslové zóně (nedaleko Plaz) v Mladé Boleslavi, byly zamýšleny naše příspěvky MBÚ, MBÚ u MB- roční materiálová bilance provozu, MBÚ ve Wiener Neustadt a Možnosti produkce bioplynu na zařízeních MBÚ . Souvisejících textů je více a lze je vyfiltrovat přes vyhledávání v pravém horní části okna MB-eko.

Víc, než to co najdete ve dvou částech zprávy „Příprava výzvy k předkládání žádostí na projekty zařízení mechanicko-biologické úpravy odpadů a příslušné infrastruktury a výzvy na úpravu kotlů za účelem splnění pro spoluspalování odpadů“ v sekci Ke stažení už nejde motivovanému čtenáři , který se chce dozvědět víc, nabídnout. Zprávy zpracovala v červenci 2009 společnost Bioprofit, s.r.o. pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Text „kovářů“ je sice odborný, ale dle mínění autora při trpělivém čtení přístupnější i širší veřejnosti, přehledný a s velkým množstvím vizualizací.

Příště k MB Café věnovaném technologii MBÚ a mladoboleslavskému „Centru“. Poprvé dáme slovo i jeho investorovi.

David Hradiský, 9. 5. 2013

Ke stažení: 
Ke stažení: