Granulační linka na výrobu alternativního paliva z odpadů

Umístění záměru dle přílohy 1 dokumentace EIA

Dnes bylo Krajským úřadem Středočeského kraje oznámeno zahájení zjišťovacího řízení ve věci „ Granulační linka na výrobu alternativního paliva z odpadů “ v katastrálním území Mladá Boleslav. V Informačním systému EIA byl záměr publikován pod označením STC1611.

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení najdete zde na  Úřední desce Krajského úřadu, nebo v příloze. Text oznámení záměru najdete zde v Informačním systému EIA , nebo opět v příloze.

Citujme jeho část:

„ ... Zařízení na výrobu granulátu je již v provozu od roku 2009. Zařízení bylo určeno zejména pro odpad katalogového čísla 150103 O Dřevěné obaly (palety), které se na granulační lince zpracovává drcením a mletím. Investor na základě testování a informací z podobných technologických zařízení bude zpracovávat také odpad 150202 N, který tvoří sorbenty znečištěné ropnými látkami. Tento odpad bude přidáván v určitém poměru tak, aby výsledný výrobek- peleta-měla vhodnou soudržnost a vylepšenou energetickou výhřevnost.

… K původním materiálům na bázi dřeva a dřevěných odpadů se bude přidávat nebezpečný odpad 150202 produkovaný v závodě Škoda Auto a.s., v určitých provozech. Převážně obsahuje zaolejované tkaniny, papírové filtry a obalové materiály znečištěné ropnými, převážně organickými látkami.“

… Roční maximální kapacita granulační linky je 5000 t, přičemž množství využitého nebezpečného odpadu jako vstupní suroviny nepřesáhne 800t/ rok. Zpracování odpadu vybraných sorbentů ze závodu Škoda Auto a.s., vhodných ke granulaci, zvýší podíl využití odpadů a sníží podíl materiálu ukládaného na skládku. Energetický potenciál těchto odpadů bude využit při výrobě tepla v zařízení ŠKO-ENERGO s.r.o., v souladu s jejich integrovaným povolením."

Investorem záměru je společnost KUKU s.r.o. . Dokumentaci zpracovala boleslavská společnost Consulteco . O vývoji v této věci Vás budeme dále informovat.

David Hradiský, 14. 12. 2012

 

PřílohaVelikost
Zveřejnění zahájení ZŘ Granulační linka KÚ143.62 KB
Oznámení EIA Granulační linka KUKU617.54 KB