COMPAG kráčí CPZKO ? Q2 2014

Obchodní rejstřík- Sbírka listin

Předposlední říjnový týden byla ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku vystavena Výroční zpráva společnosti COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. za rok 2011. V ní poprvé najdeme, perem budoucího zhotovitele a provozovatele Centra průmyslového zpracování komunálního odpadu MB, plánovaný termín dokončení jeho výstavby a uvedení do zkušebního provozu. Co se z ní dozvídáme?

Zveřejněný dokument, spolu s účetní uzávěrkou 2011 a dalšími povinně zveřejňovanými najdete po zadání názvu subjektu v Obchodním rejstříku na http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx . Výroční zprávu ze které citujeme, připojujeme samostatně v příloze.

Na str. 6 najdeme „V roce 2011 získala společnost COMPAG Mladá Boleslav rozhodnutí o přidělení dotace na výstavbu Centra průmyslového zpracování odpadů dotaci ve výši 179 912 240 Kč. Celkové realizační náklady jsou 449 780 600 Kč. Realizace projektu včetně spuštění zkušebního provozu se očekává ve II. kvartále roku 2014“.

V druhé příloze je k dispozici poslední podoba podpory projektu schválené z OPŽP- stav k 4. 10. 2012. Celkové investiční náklady projektu jsou vyčísleny na 714 066 464 Kč. Z toho podpora společenství na 199 511 717 Kč, vnitrostátní veřejné zdroje na 35 207 251 Kč, vnitrostátní soukromé zdroje na 352 079 501 Kč a jiné zdroje na 127 267 295 Kč.

Z citované Výroční zprávy COMPAG MB také vyplývá, že celková fakturace za služby společnosti byla 164,68 milionu Kč. Zisk před zdaněním činil loni 10, 438 milionu Kč.

Tématu jsme se věnovali v řadě příspěvků, naposledy COMPAG kráčí CPZKO- vyjádření CENIA. O dalším vývoji projektu Vás budeme i nadále informovat. Mj. též o posledních představách o životnosti skládky v Michalovicích. 

David Hradiský, 11. 11. 2012
 

PřílohaVelikost
VZ COMPAG MB 2011678.09 KB
14078-projekty_25_50_mil_eur_stav_k_12100478.5 KB