Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu v MB - 2012

Brantner

Začátkem roku 2012 začala fyzická realizace projektu, který je klíčový pro další fungování našeho města. Dle mínění autora těchto řádků je hlavním důvodem prodeje části podílu v městské společnosti Centrotherm a. s. právě stavba a nastartování provozu CPZKO MB. 

Záměr postavit zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů (MBÚ) byl ohlášený začátkem roku 2011 do Informačního systému EIA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1342 . Nejprve se ukázalo, že bude přeci jen zapotřebí záměr zahrnout pod režim integrovaného povolení a zadavatel, společnost  COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o. byl vyzván k řadě doplnění. Zvýšení roční kapacity zařízení,  z 45 na 60 000 tun zpracovaného odpadu ročně, mimo jiné vedlo k potřebě aktualizaci rozptylové studie pro vyšší kapacitu MBÚ.  „Zveřejnění stručného shrnutí údajů uvedených v žádosti o změnu integrovaného povolení „ je datováno k 1. 8. 2012. Najdete je spolu se stručným shrnutím nové podoby záměru v příloze. 14. 8. je publikováno „Zveřejnění informace o rozhodnutí ve věci integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.“ ve věci 4. změny integrovaného povolení týkající se skládky odpadů Michalovice, které souvisí s její budoucí sanací.

15. 8. autor navštívil příslušné pracoviště na krajském úřadě, aby měl možnost do žádosti o změnu integrovaného povolení CPZKO MB nahlédnout osobně, včetně doplnění rozptylové studie.

Projekt byl hotový již koncem roku 2010. Po upřesňování a doplňování, související i s novostí technologie, předstih obdobného projektu v Radimi patrně trochu ulehčil další postup přípravy CPZKO MB.  Probíhající řízení o vydání integrovaného povolení dle § 3 zákona o integrované prevenci by podle všeho mohlo resultovat v jeho vydání koncem roku 2012.

Čas je v tomto případě velmi důležitým protihráčem, neboť podpora OPŽP je časově omezená. V žádosti o změnu integrovaného povolení je výstavba/ zprovoznění některých technologií udávána v roce 2013, jiných až v roce 2014. Poslední aktualizaci- k 1. 8. 2012- schválené podpory z 15. Výzvy OPŽP pro tento projekt-č.  15719164- najdete v příloze. Stále bez zmínky o datu zahájení zadávacího řízení na zhotovitele i plánovaného data zahájení projektu.

Toto datum se přitom objevilo v prvním zápisu do registru veřejných zakázek 26. 4. 2012, http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/332790  v kapitole II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení- 1.7.2012- 31.12.2013. Objevuje se pak až do 3. opravného zápisu z 22. 6. V dalších- z 20. 7. a 17. 8. už ale obě data chybí.

Průběh zakázky CPZKO MB v odhadované hodnotě 449 780 600 Kč bez DPH má zřejmě nějaký problém.
Jaký, to jsme se dopátrat nepokoušeli. Poslední opravný zápis najdete na http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/352886 .

V tuto chvíli je tedy zajištěn strukturální zdroj financování výstavby, předložena a schvalována všechna potřebná dokumentace. Lokální procedury a zajištění pozemků jsme nezmiňovali, ty jsou pro věc samozřejmostí. Už v předešlém příspěvku jsme ale také zmínili, že nelze najít žádné zmínky o návratnosti a rentabilitě provozu zařízení. Jedna věc je postavit „werk“. Bude muset následovat neznámo jak dlouhé období certifikace upraveného odpadu/ alternativního paliva/ (alternativního hnojiva). Jeho součástí musí být jejich optimalizace pro konkrétní energetický/ spalovací zdroj, který ho bude využívat. Jestli už jsou předjednány dlouhodobé kontrakty s konkrétními odběrateli, se nelze nikde dopátrat. Všude jsou zmínky pouze o ochotě ŠKO-ENERGO tento produkt CPZKO MB využívat.

Ve volebním programu ODS z roku 2010 v CPZKO v MB -2010 najdeme větu… „Projekt bude finacován kombinací mezi dotací EU a zdroji městské společnosti COMPAG s.r.o. ve výši zbylých pořizovacích nákladů…návratnost této investice v případě získání dotace od EU je 9 let. V případě, že nebude poskytnuta dotace, je návratnost investice 12 let“. Vezmeme-li v potaz výstupy strategických krajských dokumentů (nejen středočeských), viz. související text a příloha ISNKO StČ kraj v CPZKO v MB 2011 i dalších, lze se na to dívat i následující optikou.

Společnost COMPAG s.r.o. spolupodniká se Statutárním městem MB ve společnosti COMPAG Mladá Boleslav s.r.o., kde MB je jediným minoritářem společnosti (49 %) – nejen jako lokální operátor likvidující komunální odpad v MB. Tato poměrně riskantní investice ji zavazuje na léta dopředu. Za zmiňovaných 9 let se může mnohé změnit (včetně související legislativy). Obzvlášť riziková bude zřejmě doba plánovaného „rozjezdu“ zařízení, než bude schopno vyrábět vlastní energeticky (minoritně třeba i jinak) upotřebitelný produkt. Certifikace může totiž trvat řádově i desítky měsíců.

Zájem a nabídka společnosti Brantner ve výši 122 milionů Kč za 49 % městské společnosti Centrotherm a.s., viz. http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6555256 , může být prostou pojistkou budoucího partnerství s městem i proti riziku, do které její mladoboleslavská pobočka jde. Nikoli jako standardní investici s vidinou dividend. Centrotherm svou důležitostí pro město lze vnímat jako nejsilnější v tuto chvíli dostupnou a v budoucnu využitelnou vyjednávací páku/ protiváhu vyvažující možná rizika ekonomiky provozu CPZKO MB. Tato věc nemusela být předjednána nijak dlouho dopředu.

Co a jak bude dál s projektem, ukáže až čas. Co se získanými prostředky za prodej části podílu města v Centrothermu, pakliže se uskuteční, taktéž. Výše zmíněné závěry se samozřejmě mohou ukázat jako mylné.

David Hradiský ( díky Pavle )  12. 9. 2012

 

PřílohaVelikost
Zveřejnění změny IP CPZKO131.12 KB
Stručné shrnutí CPZKO 60kt135.72 KB
Zveřejnění rozh 4.změny IP Michalovice129.28 KB
13964-projekty_25_50_mil_eur_stav_k_12080175.5 KB