Aquaparkování

4 pohledy na zájmovou lokalitu

Vypadá to, že autor těchto řádků projevil značnou nedůvtipnost. Ač se mu poučenější opakovaně snažili vysvětlit, že hlavním důvodem prodeje části akcií společnosti Centrotherm Mladá Boleslav a.s. je zejména potřeba kofinancování výstavby dalšího městského plaveckého bazénu, nedokázal tomu uvěřit. Podle všeho měli pravdu. 

Oznámení záměru „Městský krytý bazén Mladá Boleslav“ zpracované společností EMPLA AG, spol. s. r. o., www.empla.cz  pro Městskou společnost sportovní a rekreační areály, s. r. o., najdete v Informačním systému EIA na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1595 , nebo v příloze. O finančních nákladech na přípravu dokumentace nás zpravuje http://www.mb-net.cz/?page=cz,16334.zastupitele-schvalili-dotace-na-pripravu-mestskeho-kryteho-bazenu i http://www.mb-net.cz/?page=cz,16383.firma-zacne-zpracovavat-projektovou-dokumentaci-na-kryty-bazen. Naposledy pak http://www.mb-net.cz/?page=cz,17694.usetrene-vydaje-na-projekt-bazenu-umozni-dalsi-investice .

Oznámení obsahuje všechny podrobnosti. Např. že součástí areálu má být parkoviště pro 106 aut a jeden autobus. Okamžitá kapacita areálu je plánována na 270 (praví se) osob, denní 1 100, průměrná denní návštěvnost pak na 700 osob. Předpokládaný počet zaměstnanců má být 26. Výstavba se předpokládá v jedné etapě a do jednoho roku od jejího zahájení. Více, včetně přesné lokalizace (nedaleko Koliby) najdete v příloze. Je otázka, jestli poslední změny územního plánu v těchto místech byly prováděny cíleně právě proto, aby zde bazén mohl stát. 

Po zveřejnění začátku zjišťovacího řízení na úřední desce městského a krajského úřadu se bude moci po určenou dobu kdokoli na tam uvedené kontakty k podobě záměru vyjádřit.

Velmi rozsáhlou dokumentaci městem původně zamýšlené akce – zastřešení a možný celoroční provoz plaveckého bazénu v areálu stávajícího koupaliště, vytvořenou již na jaře 2010 najdete na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1226 . Lze si odtud stáhnout všechny materiály a (pozitivní) stanoviska. Časem se pokusíme zjistit, kolik tento předchozí způsob řešení „problému koupání v MB“, jak ji nazývá volební program mladoboleslavské ODS z roku 2010, daňové poplatníky stál. Naše město a „jeho“ společnosti se podnikatelsky při zemi nedrží.

Po volnočasu na Staroměstském náměstí, který „ má napomoci rozvoji města Mladá Boleslav v oblasti volnočasových aktivit a přetváření města na atraktivní lokalitu pro bydlení stávajících a budoucích obyvatel města..." tu máme projekt- tentokrát slovy závěru hodnotícího soulad s územním plánem-  "lokálního významu, rozvíjející civilizační hodnoty daného území".    

David Hradiský, 7. 11. 2012
 

PřílohaVelikost
Text oznámení EIA Krytý bazén MB3.79 MB