Aktuality

Česko cyklistické- návod k použití prostoru na kole i bez něj

Česko cyklistické- návod k použití prostoru na kole i bez něj

Rádi bychom Vám připomněli téměř sedmdesátistránkovou encyklopedii cyklistické infrastruktury z dílny Státního fondu dopravní infrastruktury. Není určena pouze pro starosty a primátory obcí a měst. Většina kapitol podrobněji popisuje konkrétní opatření, jejich význam a zejména způsob jejich používání z pohledu jednotlivých uživatelů. Nejčastějšími uživateli jsou chodec, cyklista, motorista, dále pak bruslař, řidič autobusu a další. Číst dál »

Nové stránky Zeleného kruhu o. s.

Logo Zelený kruh o. s.

Asociaci 29 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice netřeba dlouze představovat.  Zelený kruh byl založen v listopadu 1989 a je tak jednou z nejstarších střešních a nevládních organizací u nás. Nová webová prezentace Zeleného kruhu stojí nejen za návštěvu. Opisovat je třeba vždy od těch nejlepších.

DH, 12. 1.2015   

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

Logo CENIA

Koncem loňského prosince byla zveřejněna nová, v pořadí již 23. Statistická ročenka životního prostředí ČR. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. V neposlední řadě je čtenáři k dispozici i mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Číst dál »

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Logo ČHMÚ

Začátkem prosince byla vydána publikace, která byla zpracována s využitím výsledku projektu zadaného Ministerstvem životního prostředí " Vyhodnocení povodní v červnu 2013". Určitě stojí alespoň za nahlédnutí. Nic kompetentnějšího pro vyhodnocení naší připravenosti na tento typ krizových situací k dispozici není a nebude. Najdete ji v příloze.

David Hradiský, 17. 12. 2014

 

Newsletter koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR 4/2014

Newsletter koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR 4/2014

Rádi bychom připomněli poslední letošní číslo Newsletteru koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR. Najdete ho zde nebo v příloze. Z obsahu vybíráme:  Finance na podporu udržitelné dopravy se najdou v IROP, Bikesharing už také v Plzni, Rodiče s dětmi se bojí na silnici, z chodníků je vyhánějí. Přejeme Vám inspirativní čtení.

David Hradiský, 11. 12. 2014

 

Nový časopis Smart Cities 4/2014

Smart Cities 4/2014

Začátkem prosince se na projektovém webu www.scmagazine.cz  objevilo letošní čtvrté číslo časopisu Smart Cities - magazínu o chytrých technologiích pro efektivnější správu měst a obcí. Hlavním tématem tohoto čísla je „Urbanismus a udržitelná městská mobilita“. Časopis vychází 4x ročně, v tištěné formě jej zdarma dostávají města a obce České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel. Z obsahu vybíráme:

Rozhovor s Petrem Vokřálem, primátorem města Brna Číst dál »

Ekocentrum Klenice otevírá nový mykologický klub

Ekocentrum Klenice otevírá nový mykologický klub

První schůzka se uskuteční 14. 1. 2015 a pak vždy každou druhou středu v měsíci od 17.00 do 18.30 v Klubovně Ekocentra Klenice, Zalužanská 1371, Mladá Boleslav. Vedoucí klubu je Stanislav Tutka. Náplní schůzek bude určování vámi přinesených hub, tematicky zaměřené přednášky na jednotlivá roční období a houby, které v té době rostou. Dále jak se fotografují houby, jak se upravují, v sezóně výpravy do terénu a mykologické mapování okolí Mladé Boleslavi. Číst dál »

Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2013

Logo CENIA

Vláda České republiky schválila 12. 11. „Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2013.“ Každoročně ji předkládá Ministerstvo životního prostředí a zpracovává ji CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s ostatními resortními i mimoresortními organizacemi. O loňské jsme Vás informovali v příspěvku Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2012. Citujme nejdůležitější zjištění z té letošní, aktuální samozřejmě i pro Mladou Boleslav: Číst dál »

ZELENÁ STEZKA MLADOU BOLESLAVÍ A KOSMONOSY

Datum akce: 20. listopad 2014
ZELENÁ STEZKA MLADOU BOLESLAVÍ A KOSMONOSY

ZO ČSOP Klenice Vás zve dnes, ve čtvrtek 20.11. 2014 od 16 hod. do přednáškového sálu Muzeion mladoboleslavského muzea na přednášku o významných stromech v Mladé Boleslavi a Kosmonosech spojenou s předáním cen účastníkům soutěže a otevřením nové stezky s názvem ZELENÁ STEZKA MLADOU BOLESLAVÍ A KOSMONOSY. Přednášejícím je RNDr. Václav Větvička, který byl garantem celého projektu. Číst dál »

Listopadové MB café – 17. listopad 1989 v Mladé Boleslavi

Logo historické části projektu MBcafé

Ve čtvrtek 20. listopadu se na Malé scéně Městského divadla v Mladé Boleslavi od 17 hodin uskuteční třinácté ze série tematických setkání v rámci cyklu MB café. Bude připomenutím přelomových listopadových událostí roku 1989 v našem městě. Na projekci filmu „Z deníku Ivany A.“ režiséra Karla Strachoty bude navazovat diskuse s dvěma důležitými aktéry tehdejších událostí, s pány Stanislavem Fořtem a Karlem Skálou. Číst dál »

Syndikovat obsah